Космически поздрав за кмета Николай Димитров и Несебър