Децата са приоритет на Община Несебър

Обучението на децата е една от приоритетните задачи, с които ръководството на Община Несебър се ангажира, затова приветствам усърдието на учители и ученици в желанието да докажат високото ниво на общинските образователни институции с включването си в национални и местни инициативи.