НЕСЕБЪР ВЪВЕЖДА СВЕТОВЕН МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА

Щастлив съм да споделя с вас, че ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” в Свети Влас е включено в Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година, който Министерството на образованието и науката ще внесе за обсъждане в Министерски съвет.
Иновацията, с която нашето училище влиза в списъка на иновативните училища, ще стартира през новата 2018/2019 учебна година и ще продължи четири години. Тя ще бъде приложена в обучението по математика на учениците от първи клас. Иновативният метод цели да увеличи значително степента на разбиране на материала от учениците.