Ремонтираме, санираме и обзавеждаме най-голямото училище в Несебър – СУ „Любен Каравелов“

По европроект за близо 2 млн. лв. ще ремонтираме, санираме и обзаведем най-голямото ни училище – СУ „Любен Каравелов“. Подобренията ще се извършат с финансиране, осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Повече за конкретните дейности, ще бъде публикувано в официалния сайт на Община Несебър.