Изявление от кмета на Несебър Николай Димитров

Изявление от кмета на Несебър Николай Димитров


Изявление от кмета на Несебър Николай Димитров  – за дейността на Общинска администрация – Несебър през  2016 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
В Община Несебър приключиха много важни инфраструктурни проекти. Пречиствателната станция работи на пълни обороти. Всички процеси са приключили. Претоварна станция се надгражда и разширява обслужването. Това са проекти, които оказват влияние и върху туризма, основния отрасъл.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ОТКРИХМЕ МНОГО СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ. С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ БАЗИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ СТАРАЕ ДА АНГАЖИРА ДЕЦАТА В МАСОВИТЕ СПОРТОВЕ, ЗА ДА СЕ РАЗВИВА МОТОРИКАТА.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – НЕСЕБЪР Е ОБЩИНА С БОГАТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР. С НОВАТА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И ЗИМНО ВРЕМЕ ЩЕ РАЗШИРИМ КУЛТУРНИТЕ ПРОГРАМИ, ЗАЩОТО ФЕСТИВАЛИТЕ НОСЯТ ПРИХОДИ И ЗА ТУРИЗМА.

nikolai-dimitrov.com