БЛОГ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР

БЛОГ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР – БЛОГ

  • Дек.14
    nikolaidimitrov0
    По европроект за близо 2 млн. лв. ще ремонтираме, санираме и обзаведем най-голямото ни училище – СУ „Любен Каравелов“. Подобренията ще се извършат с финансиране, осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.