БЛОГ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР

БЛОГ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР – БЛОГ

  • сеп.16
    nikolaidimitrov0
    Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2017 г. Нашата община се нарежда сред администрациите с най-добри параметри по показатели за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи.
  • сеп.10
    nikolaidimitrov0
    Тази сутрин аз и мои колеги от общинска администрация взехме участие в сутрешния блок „Радиокафе“ на Радио София –БНР, с отговорен редактор и водещ Лили Големинова, като разговорът се проведе от сцената на амфитеатъра в нашия град. Темите, които засегнахме бяха свързани с управлението и опазването на Несебър, завършените, текущите и предстоящи проекти и обекти,